Centrum poradenstva a prevencie Zvolen

Vykonávame BEZPLATNÚ komplexnú psychologickú , špeciálnopedagogickú , logopedickú , sociálno pedagogickú činnosť pre všetky deti BEZ aj SO zdravotným postihnutím

Novinky a akcie

CPP Zvolen je tu pre vás

Svoje služby poskytujeme deťom od narodenia až do ukončenia prípravy na povolanie, zákonným zástupcom detí, pedagogickým zamestnancom.