Centrum poradenstva a prevencie Zvolen

Vykonávame BEZPLATNÚ komplexnú psychologickú , špeciálnopedagogickú , logopedickú , sociálno pedagogickú činnosť pre všetky deti BEZ aj SO zdravotným postihnutím

Novinky a akcie

Podporná skupina pre rodičov: Zvolen7jún

Podporná skupina pre rodičov: Zvolen

Vážení rodičia, v mene CPP Zvolen Vás pozývame na ďalšie neformálne podporné stretnutie rodičov, ktoré sa uskutoční dňa 12. 6. 2024 na tému: arteterapia, v priestoroch CPP Zvolen, Sokolská 109, v čase 15:00-16:30 hod.

Spoločný ostrov - ARTETERAPIA20máj

Spoločný ostrov - ARTETERAPIA

Ako našu osobnosť ovplyvňujú súrodenecké vzťahy? Čo môžeme spraviť pre to, aby si súrodenci našli k sebe cestu aj v období dospievania?

Spolupráca je cestou k bezpečným školám2máj

Spolupráca je cestou k bezpečným školám

Multidisciplinárne pracovné stretnutie na tému: inkluzívny prístup v prevencii vzniku rizikového (násilného) správania detí v školskom prostredí, dňa 02. 05. 2024, od 10:00 hod. do 13:00 hod. v priestoroch ZŠ EMŠ v Krupine.

CPP Zvolen je tu pre vás

Svoje služby poskytujeme deťom od narodenia až do ukončenia prípravy na povolanie, zákonným zástupcom detí, pedagogickým zamestnancom.