Centrum poradenstva a prevencie Zvolen

Vykonávame BEZPLATNÚ komplexnú psychologickú , špeciálnopedagogickú , logopedickú , sociálno pedagogickú činnosť pre všetky deti BEZ aj SO zdravotným postihnutím

Novinky a akcie

Spolupráca je cestou k bezpečným školám2máj

Spolupráca je cestou k bezpečným školám

Multidisciplinárne pracovné stretnutie na tému: inkluzívny prístup v prevencii vzniku rizikového (násilného) správania detí v školskom prostredí, dňa 02. 05. 2024, od 10:00 hod. do 13:00 hod. v priestoroch ZŠ EMŠ v Krupine.

Zodpovednosť za neoznámenie a neprekazenie trestného činu24apríl

Zodpovednosť za neoznámenie a neprekazenie trestného činu

CPP Zvolen v rámci spolupráce s Informačnou kanceláriou pre obete trestných činov Banská Bystrica zverejňuje link a brožúru: „„Zodpovednosť za neoznámenie a neprekazenie trestného činu“. A tým poukazuje na oznamovaciu povinnosť voči zodpovedným orgánom.

CPP Zvolen je tu pre vás

Svoje služby poskytujeme deťom od narodenia až do ukončenia prípravy na povolanie, zákonným zástupcom detí, pedagogickým zamestnancom.