Centrum poradenstva a prevencie Zvolen

Vykonávame BEZPLATNÚ komplexnú psychologickú , špeciálnopedagogickú , logopedickú , sociálno pedagogickú činnosť pre všetky deti BEZ aj SO zdravotným postihnutím

Novinky a akcie

Rodinná arteterapia18január

Rodinná arteterapia

Aktuálne sme zaradili do ponuky nášho CPP Zvolen služby arteterapeutky pre deti, rodičov aj ďalšie cieľové skupiny.

Skupinová arteterapia18január

Skupinová arteterapia

Aktuálne sme zaradili do ponuky nášho CPP Zvolen služby arteterapeutky pre deti, rodičov aj ďalšie cieľové skupiny.

CPP Zvolen je tu pre vás

Svoje služby poskytujeme deťom od narodenia až do ukončenia prípravy na povolanie, zákonným zástupcom detí, pedagogickým zamestnancom.