Ako zvládnuť testovanie T9

Užitočné rady od CPP Zvolen, ako zvládnuť testovanie T9 pre žiakov základných škôl.

DETI MAJÚ SVOJE PRÁVA

Podľa Dohovoru OSN o právach dieťaťa má každé dieťa a mladý človek, ktorý nedovŕšil vek 18 rokov, PRÁVA, KTORÉ SA NESMÚ PORUŠOVAŤ.

Zážitkový deň príležitostí

Prezentácia stredných škôl z okresov Zvolen a Krupina pre žiakov končiacich ročníkov.