1.1.2017 sme začali realizovať projekt V bezpečí o bezpečí – pridáte sa k nám?, ktorý podporila Nadácia pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí.

Jedným z hlavných cieľov projektu je vytvorenie manuálu o bezpečnosti a bezpečí detí – bezpečnosť doma, na ulici, v škole, čo by si mali deti všímať, keď sa niekam vyberú a podobne.  Do niektorých aktivít bude zapojený aj zamestnanec Mestskej polície Zvolen a zamestnanec spoločnosti Kooperativa. Hlavnými tvorcami manuálu budú deti. Do projektu sme zapojili deti z piatich základných škôl zo Zvolena: 

  • Základná škola Jilemnického 1813/1
  • Základná škola Jilemnického 1035/2
  • Základná škola Hrnčiarska 2119/1
  • Základná škola Námestie mládeže 587/17
  • Základná škola sv. Dominika Sávia

 Projekt  V bezpečí o bezpečí – pridáte sa k nám?, ktorý podporila Nadácia pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí , sa nám prehupol do druhej polovice. Za sebou máme 5 stretnutí so šikovnými a veľmi bystrými deťmi z našich škôl. Zmapovali sme terén ulíc Zvolena, ale absolvovali sme aj zaujímavé činnosti a aktivity v našej klubovni. Rozprávali sme sa o témach ako nástrahy v domácnosti (túto tému sme si rozdelili na dve časti), nástrahy na cestách a uliciach a prišla medzi nás aj teta Ivanka zo spoločnosti Kooperativa, ktorá nám povedala veľa užitočných informácii.

Do júna nás čaká ešte 5 stretnutí a najbližšie 12.4. sa na naše stretnutie teší aj ujo Jožko – policajt Mestskej polície zo Zvolena.

 

Mgr. Jana Šimšáleková,  koordinátorka projektu