Čo je supervízia?

 • Supervízia je konzultačný a poradenský proces, v ktorom supervízor pomáha tomu, koho superviduje s riešením jeho pracovného problému, alebo prekážky, ktorá mu bráni pri práci.
 • Supervízia je nástrojom pre optimalizovanie a verifikovanie správnosti postupov pri práci.
 • Prostredníctvom procesu sa snaží pomôcť ujasniť, čo je v praxi dobré, čo funguje, kde sú riziká a čo by sa mohlo zmeniť.
 • Supervízia je forma poradenstva, ktorá slúži na rozvoj kvality komunikácie a spolupráce v profesionálnych kontextoch a vedie k rozvoju jednotlivcov a organizácií.
 • Stručne povedané, supervízia je proces individuálnych, skupinových, alebo tímových stretnutí, ktoré vedú k hľadaniu riešení náročných pracovných situácií.

Prínosy:

 • podpora v ťažkej situácii
 • nadhľad/ odstup (nebrať problémy príliš osobne, nedať sa nimi pohltiť)
 • zvládanie úzkostí, strachov, neistôt, zvyšovanie osobnej spokojnosti
 • riešenie konkrétnych prípadov - pomenovanie problému, hľadanie riešenia
 • zlepšenie vzťahov k žiakom, kolegom, rodičom žiakov
 • organizácia práce, stanovenie cieľov, priorít, zlepšenie riadiacich kompetencií
 • supervízia nie je terapia

 

SUPERVÍZIE pre pedagogických a odborných zamestnancov v CPP Zvolen, Krupina

 • Individuálne / skupinové (po dohode)
 • Jednorázovo / opakovane

Supervízia ponúka:

 • Overovanie efektívnosti vlastných postupov pri svojej práci
 • Korigovanie stereotypov
 • Uvedomenie a riešenie dlhodobých problémov
 • Pomenovanie a hľadanie možností ďalších riešení
 • Znižovanie emočného napätia
 • Podporu a prevenciu vyhorenia pracovníka
 • Zvyšovanie profesionality
 • Zlepšenie vzťahov
 • Stanovenie cieľov a priorít

Žiadosť na realizáciu supervízie nájdete pod týmto textom.