Prínosom letného vyučovania by mohlo byť obnovenie sociálnych vzťahov medzi deťmi

V júnovom čísle Zvolenských novín nájdete aj článok z tvorby našich kolegýň - Mgr. M. Stykovej a Mgr. E. Sládekovej, s názvom: Prínosom letného vyučovania by mohlo byť obnovenie sociálnych vzťahov medzi deťmi.

Zvolenské noviny 05/2020

Pre seniorov a rodičov sú pripravené linky odbornej psychologickej pomoci

Rádio Regina 04/2020

Dňa 28.4. o 14.13 hod. ste mohli počuť vysielanie k téme súvisiacej s koronavírusom s PhDr. Barabášovou, psychologičkou CPPPaP Zvolen.

TA3 04/2020

Mesto Zvolen sa rozhodlo pomôcť osamelo žijúcim seniorom, ktorí sú v čase koronakrízy najzraniteľnejšou skupinou obyvateľov..