Prevencia a sociálno- pedagogická starostlivosť

EQ Výchova

Program EQ výchova CPP Zvolen

Emócie v našom živote

Emócie sú zdrojom energie a dávajú nášmu životu zmysel. Vďaka emóciám dokážeme dianie okolo nás intenzívne prežívať, pomáhajú nám pri rozhodovaní, pri hľadaní našej vlastnej, jedinečnej cesty životom. Na druhej strane, ak s nimi nevieme zaobchádzať, môžu...

Preventívny program DRUHÝ KROK

Preventívny program DRUHÝ KROK je zameraný na sociálno-emocionálny rozvoj detí aj na 1. stupni základných škôl.

Novinka v ponuke CPP Zvolen: Chuť žiť

Získali sme ročnú licenciu na RELIZÁCIU PROGRAMU K PREVENCII PORÚCH PRÍJMU POTRAVY (PPP): Chuť žiť