Centrum poradenstva a prevencie Zvolen 

(Hlavné sídlo ) - Ďalšie pracoviská

Dukelských hrdinov 44, 960 01 Zvolen

tel.: 045/5335502

e-mail: cppzvolen@gmail.com

 

IČO: 37948873

DIČ: 2021759124

PhDr. Mgr. Beata Grassl

riaditeľka

045/ 547 95 90

beatagrassl@gmail.com

Mgr. Elena Sládeková

špeciálna pedagogička/ poverená zastupovaním

045/ 533 55 02

Mgr. Slavomíra Bagalová

 špeciálna pedagogička

045/ 533 55 02

Mgr. Miriam Mária Kučerová

psychologička

045/ 533 55 02

Mgr. Monika  Mikušinec Grmanová

logopedička 

045/ 533 55 02

Mgr. Andrea Ľapinová

kariérová poradkyňa

045/ 533 55 02

Mgr. Mariana Klimová

sociálna pedagogička

045/ 533 55 02

Mgr. Martina Ďarmatiová

sociálna pedagogička

045/ 533 55 02

Mgr. Matej  Almáši, PhD.

sociálny pedagóg

045/ 533 55 02

Anna Majerová

administratívna pracovníčka

045/ 533 55 02

Pracoviská

Kuzmányho nábrežie 18

960 01 ZVOLEN

tel.: 045/5479590

e-mail: cppzvolen@gmail.com

PhDr. Mgr. Beata Grassl

riaditeľka - psychologička

045/ 547 95 90

Mgr. Jana Hossová

psychologička

045/ 547 95 90

Mgr. Kristína Kuracinová

psychologička

045/ 547 95 90

Mgr. Ivona Kilíková

psychologička

045/ 547 95 90

Mgr. Klaudia Vojtková

psychologička

045/ 547 95 90

Gabriela Mikulčíková

ekonomický úsek 

045/ 547 95 90

Sokolská 109

960 01 ZVOLEN

tel.: 045/5459387

e-mail: cppzvolen@gmail.com

Mgr. Ivana Kučerová

psychologička

045/5459387

Mgr. Lucia Luptáková

špeciálna pedagogička

045/5459387

Mgr. Katarína Tuhárska

špeciálna pedagogička

045/5459387

PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.

arteterapeutka

045/5459387

Bočkayho námestie 10

963 01 KRUPINA

tel.: 045/5512493

e-mail: cppzvolen@gmail.com

Mgr. Zuzana Ivorová

psychologička

045/551 24 93

Mgr. Jana Vreteničková

špeciálna pedagogička

045/551 24 93

Mgr. Mariana Važanová

sociálna pedagogička

045/551 24 93