Kto sme

Kto sme

Sme poradenské zariadenie poskytujúce komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom

Zobraziť viac
Obnova CPPPaP Zvolen

Obnova CPPPaP Zvolen

Hlavným cieľom projektu „Obnova CPPPaP Zvolen – Dukelských“ je skvalitnenie priestorov Centra pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie a tým i skvalitnenie poskytovaných odborných služieb

Zobraziť viac