Tréma je prirodzenou reakciou na novú situáciu, v ktorej sa človek nachádza. Zvyčajne sa objavuje v situáciách, keď má človek vystupovať pred inými ľuďmi, hovoriť nahlas, či robiť nejakú činnosť pred ľuďmi.