Individuálna arteterapia

Na individuálnej arteterapii pracuje arteterapeutka s jedným klientom, s ktorým využíva výtvarné umelecké formy a reflexiu. Individuálna arteterapia je vhodná pre klientov, ktorých aktuálna situácia vyžaduje zvýšenú pozornosť arteterapeutky. Pri individuálnej arteterapii využívame arteterapeutické metódy,  v ktorých klient spontánne a s dôrazom na istú formu prejavu vyjadruje svoje vnútorné pocity, vnímanie, nálady, skúsenosti.

 

Termín stretnutia s našou arteterapeutkou je potrebné si vopred dohodnúť. Kontaktujte nás na našich telefónnych číslach, mailom alebo osobne.