Komentovaný diktát v CPP Zvolen: okres Zvolen

Komentovaný diktát je technika ako dieťa dokáže eliminovať chyby pri prepise a diktáte. Táto technika podnecuje oblasti mozgu rozmýšľať a aplikovať v praxi naučené gramatické pravidlá. Napráva u detí nastáva v priebehu troch až štyroch mesiacov.

 

Pod vedením:

Mgr. Klaudia Vojtková

Mgr. Slavomíra Bagálová

Mgr. Monika Mikušinec Grmanová

Zdroj: vlastné spracovanie