Multidisciplinárne pracovné stretnutie na tému: Rizikové správanie a protiprávne konanie v školskom prostredí

29. 04. 2024 od 12:00 hod – 14:30 hod. na Okresnom úrade Zvolen sa uskutoční Multidisciplinárne pracovné stretnutie na tému: Rizikové správanie a protiprávne konanie v školskom prostredí.

Organizátormi stretnutia sú: 

Ústredie PSVR/Oddelenie podpory ochrany detí pred násilím, územný obvod koordinácie ÚPSVR Zvolen a Centrum prevencie a poradenstva  Zvolen.

 

Program stretnutia:

 1. Otvorenie
 2. Protiprávne konanie v školskom prostredí z pohľadu participujúcich subjektov

Príklady dobrej praxe:

 • Zástupca Okresnej prokuratúry Zvolen
 • Adrián Klimo, odborný poradca komisára pre deti
 • Zástupcovia OR PZ Zvolen
 • Zástupca Mestskej polície Zvolen
 1. Rizikové správanie detí-svedkov rodinných konfliktov :
 • Lucia Potančoková , odborná poradkyňa komisára pre deti
 1. Vybrané rizikové sociálne role žiakov v školskom prostredí:
 • Matej Almáši, PhD. , Mgr. Martina Ďarmatiová, CPP Zvolen
 1. Diskusia
 2. Záver

 

Zdroj obrázka v náhľade: https://www.freepik.com/