Ocenenie za jednu z najinšpiratívnejších aktivít v oblasti kariérovej výchovy a poradenstva na Slovensku v rukách CPP Zvolen

Projekt - Zážitkový DEŇ PRÍLEŽITOSTÍ - našej kolegyni pani Mgr. A. Ľapinovej získal ocenenie odbornej komunity v oblasti kariérovej výchovy a poradenstva na Slovensku (Centrum Euroguidance a Združenia pre kariérové poradenstva a rozvoj kariéry) spolu s ďalšími troma inštitúciami v rámci Týždňa kariéry (4. - 8. december 2023). Cieľom Týždňa kariéry „je zviditeľniť služby kariérového poradenstva na Slovensku a zároveň podporiť nové a inšpiratívne iniciatívy v tejto oblasti (ods., 1).“

CPP Zvolen Zážitkový DEŇ PRÍLEŽITOSTÍ na čele s pani Mgr. Ľapinovou realizovalo v spolupráci so Space, Mestom Zvolen, SOŠ technickou Zvolen, Regionálnym centrum kariéry a Banskobystrickým samosprávnym krajom.

 

My jej touto cestou gratulujeme k oceneniu.

 

O Týždni kariéry sa dozviete viac tu:  www.tyzdenkariery.sk

 

Zdroj: Týždeň kariéry (2023) Týždeň kariéry 2023 – ocenili sme najinšpiratívnejšie aktivity. Týždeň kariéry. https://tyzdenkariery.sk/tyzden-kariery-2023-ocenili-sme-najinspirativnejsie-aktivity/?fbclid=IwAR3XDswUohQECcwgKyNpWTUEvGRjbLttUVRzP1QWxuvSnlyG9G8I2kt8euU

 

Tím CPP Zvolen