Odborný pohľad sociálneho pedagóga CPP Zvolen na prevenciu šikanovanie v správach RTVS

V rámci televízneho spotu ohľadom opatrení v prevencii šikanovania na stredných školách  Banskobystrického samosprávneho kraja bol náš kolega Mgr. M. Almáši, PhD. požiadaný o vyjadrenie v správach RTVS.

Televízny spot od 31:30.

Spot si môžete pozrieť TU

Podľa jeho slov  kľúčoví sú svedkovia. Pretože sú tam, keď sa to deje. Môžu šikanovanie zastaviť včas. Často krát sa to učiteľ dozvie neskoro. Treba empatatizovať a aktivizovať mlčiacu väčšinu svedkov voči obeti. A tiež je potrebné na agresora nazerať ako na človeka, ktorý má nevhodné správanie. A toto správanie môže byť aj jeho ventilom ťažkostí. Čiže nenálepkovať, neodsudzovať. Túto filozofiu presadzuje aj vo svojich preventívnych aktivitách zameraných na šikanovanie a kyberšikanovanie.

 

Zdroj obrázka v náhľade: 

freepick. com (2024). Vintage tv. https://www.freepik.com/free-vector/vintage-tv_763025.htm#query=television&position=2&from_view=search&track=sph&uuid=5612be08-8f48-44e6-bab7-d88c5b8c93dc