Podporná arteterapeutická skupina pre rôzne cieľové skupiny

Pre rodičov, učiteľov, pomáhajúcich profesionálov a podobne.  Arteterapia je jednou z možností, ktorá môže skvalitniť a skreatívniť prácu s rôznymi cieľovými skupinami. Nie každý človek vie dostatočne vyjadriť svoje pocity a prežívanie prostredníctvom slov. Arteterapia dáva každému priestor vyjadriť svoje emócie a prežívanie kresbou, maľbou, modelovaním z hliny či poéziou. Arteterapia v podpornej skupine môže napomôcť reflektovaniu práce alebo situácii, v ktorej sa aktuálne človek nachádza. 

 

Termín stretnutia s našou arteterapeutkou je potrebné si vopred dohodnúť. Kontaktujte nás na našich telefónnych číslach, mailom alebo osobne.