Podporná skupina pre rodičov CPP Zvolen- elokované pracovisko Krupina