Pomoc pri profesijnej orientácii pre žiakov 8., 9. ročníka a zákonných zástupcov aj za účasti CPP Zvolen

Dňa 14. 02. 2024 o 16:30 hod. sa uskutoční podujatie s názvom „Stredná“ v zasadačke MsÚ Zvolen. Podujatie je zamerané na pomoc pri profesijnej orientácií žiakov 8., 9. ročníka a zákonných zástupcov. CPP Zvolen bude poskytovať kariérové poradenstvo prostredníctvom pani psychologičky PhDr. Mgr.Beaty Grassl.