Pracovné stretnutie sociálnych pedagógov v okrese Zvolen a Krupina

Dňa 17. 04. 2024 o 13:30 hod. do 15.00 hod. na elokovanom pracovisku CPP Zvolen: Sokolská 109, 960 01 Zvolen sa bude konať pracovné stretnutie sociálnych pedagógov na školách v okrese Zvolen a Krupina.

 

Program:            

  1. Úvod
  2. Zmapovanie situácie v škole - screening
  3. Socioklíma –sociálno-pedagogická diagnostika
  4. Odborno-metodické vedenie v školskom roku 2024/2025
  5. Ponuka CPP Zvolen
  6. Rôzne (vaše podnety)
  7. Diskusia
  8. Záver

Zdroj obrázka v náhľade: https://www.freepik.com/