Preventívny program: Zippyho kamaráti na ZŠ P Jilemnického 1, Zvolen

Preventívny program Zippyho kamaráti je zameraný na rozvoj sociálnych zručností u detí (sociálne a emocionálne učenie). Pozostáva zo šiestich modulov (tém): Pocity, Komunikácia, Vzťahy, Riešenie konfliktov, Vysporiadanie sa so zmenou a stratou, Zvládanie nových situácií. Cieľom programu je učiť deti ako: si uvedomiť svoje pocity a vedieť o nich hovoriť, vyjadriť to, čo chcú povedať, pozorne načúvať, požiadať o pomoc, vytvárať a udržiavať priateľstvá, sa vyrovnať s osamelosťou a odmietnutím, sa ospravedlniť, sa vyrovnať so šikanovaním, riešiť konflikty bez psychickej ujmy na oboch stranách, sa vyrovnať so zmenou a stratou, vrátane úmrtia, zvládať nové situácie, pomáhať druhým (CPP Zvolen, 2023).

 

Naša sociálna pedagogička pani Mgr. M. Ďarmatiová realizuje tento program na základných školách v okrese Zvolen. Jednou školou je aj ZŠ P Jilemnického 1, Zvolen.

(Facebook ZŠ P. Jilemnického 1, Zvolen, 2024)

 

Zdroj:

Facebook ZŠ P. Jilemnického 1, Zvolen. (2024) Album: Zippyho kamaráti. https://www.facebook.com/media/set/?vanity=jednotka.zvolen&set=a.876336124492326&locale=sk_SK

CPP Zvolen (2023). Školský rok 2023/2024: Ponukové listy pre materské, základné a stredné školy. cppzvolen.sk. https://www.cppzvolen.sk/ponuka/ponuka-odbornych-aktivit-2023-2024.html