Rodinná arteterapia

Tu pracuje arteterapeutka s celou rodinou. Klientom a objektom práce sa stáva celá rodina. Využívajú sa výtvarné, umelecké formy aj reflexiu. Arteterapeutka pri rodinnej arteterapii podporuje jednotlivých členov k aktivite, sebariadeniu,  posilňuje ich v užitočnej svojpomoci. V rodinnej arteterapii je významný aj tréning v komunikačných, neverbálnych zručnostiach, tréning efektívneho riešenia problémov, spracovanie pocitu viny a podobne. 

 

Termín stretnutia s našou arteterapeutkou je potrebné si vopred dohodnúť. Kontaktujte nás na našich telefónnych číslach, mailom alebo osobne.