Skupinová arteterapia

Tu pracuje arteterapeutka s viacerými klientmi (5-10 osôb), s ktorým využíva výtvarné, umelecké formy a reflexiu. Do skupinovej arteterapie sa dajú zaradiť techniky, ktoré sú dynamickejšie. Skupinová arteterapia má v sebe veľký integračný, sociálny náboj. Sociálne učenie v skupine prebieha rýchlejšie a intenzívnejšie. Táto terapia je vhodná pre ľudí s rovnakými alebo podobnými problémami, tu sa môžu podporiť a cítiť väčšiu spolupatričnosť. 

 

Termín stretnutia s našou arteterapeutkou je potrebné si vopred dohodnúť. Kontaktujte nás na našich telefónnych číslach, mailom alebo osobne.