U nás v CPP Zvolen, Krupina komentovaný diktát pod vedením špeciálnej predagogičky pani Mgr. Vreteničkovej