ADHD alebo porucha pozornosti s hyperaktivitou je jedna z najčastejších porúch správania v našich školách. Žiaci a študenti, ktorým bola diagnostikovaná, majú väčšiu šancu zvládnuť jej prejavy, ak sú v kolektíve prijatí.

Ako to však dosiahnuť?

Možno aj oboznámením ich okolia s prejavmi, ktoré im socializáciu často sťažujú.

Plagátik na nástenku v lepšej kvalite vám môžu Akčné rodiny zaslať v pdf.  Stačí ich  kontaktovať: https://www.facebook.com/akcnerodiny/about?locale=sk_SK

Zdroj: Akčné rodiny: https://www.facebook.com/akcnerodiny?locale=sk_SK