AKO KOMUNIKOVAŤ S DEŤMI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA?

AKO KOMUNIKOVAŤ S DEŤMI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA?
 
Porucha autistického spektra (PAS) alebo aj autizmus, je porucha vývinu, ktorá je charakterizovaná špecifikami v hre, vzťahoch, komunikácii, porozumení či v predstavivosti. Každé dieťa, či už s PAS alebo bez, potrebuje individuálny prístup podľa jeho špecifík, ktoré ho charakterizujú.
V príspevku vám Logopedys prináša rady a nápady, ako lepšie zvládať komunikáciu s deťmi s PAS.