HHC a HHC-P - Rodičia, pedagógovia.

Rodičia, pedagógovia,

určite ste si všimli automaty, kde sa dajú kúpiť tvz. suveníry, ktoré obsahujú omamné látky HHC a HHC-P. Chcete vedieť o tomto komunikovať s vašimi deťmi? Sme tu pre vás v našom Centre poradenstva a prevencie Zvolen. LÁTKY HHC A HHC-P S OMAMNÝMI ÚČINKAMI, KTORÉ SA NACHÁDZAJÚ AJ V MARIHUANE, SÚ U NÁS VOĽNE DOSTUPNÉ CEZ AUTOMATY. ČO S TÝM ?

Rodičia, pedagógovia, vy máte silu zmeniť svet! Marketing producentov omamných látok medzi mladými ľuďmi úspešne vytvára budúcich závislých. ale rodičia aj pedagógovia, ktorí venujú svojim deťom čas a pozornosť, môžu svoje deti uchrániť od vstupu do slepých uličiek, z ktorých sa ťažko vracia späť...

Aj v našom CPP vnímame legálnu drogu HHC a HHC-P ako ohrozenie pre fyzické aj psychické zdravie mladých ľudí.

Drogy, bohužiaľ, vždy boli a budú v našej spoločnosti a mladí ľudia ich konzumujú z rôznych dôvodov. Deti a mladí ľudia nevedia posúdiť následky konzumácie týchto drog ani následky konzumácie týchto drog s inými látkami. Drogy a kombinácie s inými látkami spúšťajú množstvo nežiaducich účinkov. V kombinácii s úzkostnými poruchami, panickými atakmi, sebapoškodzovaním, môže HHC a HHC-P psychický stav mladých výrazne zhoršiť.

V rodinnom prostredí sa odporúča:

  1. Budovať bezpečný vzťah s dieťaťom.
  2. Ak sa stane niečo nepríjemné, v pokoji sa porozprávať.
  3. Vyjadriť pochopenie, že mať partiu aj VEDIEŤ POVEDAŤ NIE je v našich životoch rovnako dôležité.
  4. Priateľským rozhovorom vyjadriť vaše obavy a vaše dôvody, prečo máte nepríjemné pocity z toho, že dieťa spravilo niečo nepríjemné.
  5. Nastaviť s dieťaťom spoločné pravidlá.
  6. Deti aj mladí ľudia potrebujú sústredený rozhovor s vami, rodičia, každý deň.

NEBUĎTE NA TO SAMI, NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ NAŠE CPP A NAŠICH ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV.

CPP ZVOLEN