Oscilujúca pozornosť dieťaťa

 • Vytvorte napätie pred kladením otázok.
 • Náhodne vyberajte niekoho, kto začne recitovať, čím upúta pozornosť žiakov.
 • Vytvorte si spoločný signál, ktorý deti upozorní, že prichádza k výberu toho,
  kto bude odpovedať.
 • Pri položení otázky, zahrňte do otázky meno dieťaťa, ktorému bude položená.
 • Položte jednoduchú otázku dieťaťu, ktorého pozornosť uteká od aktivity.
  Otázka sa nemusí vzťahovať k činnosti.
 • Postavte sa blízko dieťaťa s oscilujúcou pozornosťou, pri oscilovaní sa
  dotknite dieťaťa.
 • Na hodine čítania, ukážte dieťaťu prstom v jeho knihe, kde sa nachádzate.
 • Skráťte dĺžku úloh.
 • Zapojte do hodiny fyzické činnosti, dovoľte dieťaťu krátky pohyb.
 • Zapojte dychové cvičenia.
 • Zvýšte zaujímavosť hodín pomocou filmov, kariet, alebo práce v malých
  skupinách.
 • Zapojte deti do organizovania štruktúry hodiny.
 • Vytvorte stabilnú štruktúru hodiny.
 • Zadávajte jednoduché pokyny.
 • Používate priateľský tón reči.
 • Nerobte na dieťa nátlak.