Downov syndróm - asi každý dospelý si vie predstaviť dieťa s takýmto ochorením. No málo z nich vie povedať ako sa prejavuje, aké ďalšie ochorenia dieťa môže mať, alebo že existuje viac druhov. Často však pociťujú obavy, ktoré následne prenášajú na deti a tie môžu byť voči svojmu spolužiakovi s DS odmietavé a môže dochádzať k vyčleneniu z kolektívu. Pritom takéto dieťa môže svoje okolie mnohému naučiť.

Plagátik obsahuje základné informácie o DS a snaží sa podporiť inklúziu takéhoto žiaka v triede.

Ak vás zaujal, kontaktujte Akčné rodiny: https://www.facebook.com/akcnerodiny/about?locale=sk_SK 

 

Zdroj: Akčné rodiny: https://www.facebook.com/photo?fbid=302688745891744&set=a.127990976694856&locale=sk_SK