Text

Grafomotorika je činnosť jemnej motoriky, ktorá sa prejavuje v grafickej podobe.

Je to dôležitá súčasť pri písomnom prejave detí.

Proces, ktorého podstata spočíva v transformácii počutého, hovoreného alebo videného slova na zložitú grafomotorickú činnosť, výsledkom ktorej je písané slovo – to je písanie.

Toto je zložitá poučka ale takto zložitý je aj proces písania v ktorom grafomotorika hrá veľmi dôležitú úlohu.

Na rozvoj celkovej motoriky a koordinácie sú vhodné pre predškolákov krížové cvičenia – spájame pravú ruku a ľavú nohu a naopak – cvičíme denne.

Niektoré znaky detí s poruchou grafomotoriky:

 • dieťa preferuje len jednu činnosť – hrá sa s legom
 • neodkáže vyfarbiť obrázok, tak aby nezašlo za čiaru
 • vypadávajú mu veci z rúk
 • má problém aj s hrubou motorikou a aj s jemnou motorikou

Niektoré znaky kresby dieťaťa s poruchou grafomotoriky:

 • vždy nakreslí jednu vec dôkladne , iné nenakreslí vôbec
 • postavy sú vo vzduchu
 • nerado používa vodové farby
 • nezvláda pojem hore dole pred za

Ďalej sa môže vyskytovať – porucha pravoľavej orientácie, porucha priestorovej orientácie, porucha pozornosti.

Preto popri grafomotorike treba rozvíjať aj pamäť, pozornosť, pravoľavú orientáciu, orientáciou v priestore, intermodalitu, serialitu, koordináciu oko ruka, rytmizácia atď.

Možnosti pre rozvoj grafomotoriky

 • modelovanie – plastelína, cesto,
 • navliekanie,
 • prekladanie malých predmetov tromi prstami – plnenie do fliaš, kelímkov
 • lepenie – napríklad robenie malých guličiek z papiera a potom ich lepíte a vytvárate mozaiku
 • skladanie papiera
 • práca so štipcami
 • hádzanie predmetov na cieľ
 • solenie – používame tri prsty – vytváranie obrázkov

Pri písaní je veľmi dôležité , aby bola uvoľnená ruka – to znamená aby bolo uvoľnené rameno, lakeť ale aj zápästie.

uvolnenie ramena

 • kreslenie ležatej osmičky an veľký papier vo výške očí 
  dieťa má papier ve výške očí a kreslí ležatú osmičku vystretou pravou rukou, potom ľavou rukou a nakoneic obidvoma spolu – opakuje 10 krát.
 • alebo dieťa stojí pri detskom stole a krelí veľké kruhy alebo ležatú osmičku vystretou rukou

uvolnenie zápästia

kreslenie kruhov, prelievanie vody z pohára do pohára

 • ceruzku položíme na prsty, malíček a prstenník zohneme
 • priložíme palec
 • a krúžime – dieťa nemá na podložku tlačiť – takto nacvičujeme aj správne držanie pera

používanie troch prstov príprava na správne držanie pera

 • tri prsty držia pero, nácvik toho aby ostatné prsty nezavadzali
 • urobíme papierovú guličku
 • dieťa chytí guličku malíčkom a prstenníkom
 • takto môže dieťa prekladať predmety aby nadobudlo šikovnosť – prekladať fazuľku, gorálky

správne držanie pera

 • pero alebo ceruzka leží na prostredníku
 • palec a ukazovák držia ceruzku

nácvik uvedomenia si prítlaku

 • deti často majú silný prítlak a nevedia sa ho zbaviť , môžeme im pomôcť jednoducho – budeme ich učiť tieňovať
 • dieťa si uvedomí čo je to tlačiť na papier a čo je to netlačiť – jednoduché a účinné