Narušená komunikačná schopnosť

Narušená komunikačná schopnosť je diagnóza, ktorá má rôzne príčiny a prejavy. Vývinová dysfázia, zajakavosť, brblavosť, rotacizmus, sigmatizmus a ďalšie druhy NKS majú dopad aj na psychiku človeka. Znemožňujú alebo zhoršujú ľuďom vzájomnú komunikáciu a často medzi nimi vznikajú nedorozumenia. Častým dôsledkom je aj náročná socializácia.

Ako pomôcť?

Možno aj oboznámením ich okolia s prejavmi, ktoré im socializáciu často sťažujú.

Plagátik na nástenku v lepšej kvalite vám môžu Akčné rodiny  zaslať v pdf. Stačí ich kontaktovať: https://www.facebook.com/akcnerodiny/about?locale=sk_SK

 

Zdroj: Akčné rodiny: https://www.facebook.com/akcnerodiny?locale=sk_SK