Sociálne znevýhodnené prostredie

Aj to odkiaľ spolužiak pochádza, môže byť niekedy znevýhodnením. Nikto nemôže za to, do akých pomerov sa narodil. Vysvetlime deťom, že každý máme svoju cenu a pomôžme aj ich spolužiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, aby sa zapojili do kolektívu.

Budujme toleranciu a empatiu u všetkých.

Plagátik vám môžeu Akčné rodiny zaslať na mail, stačí ich kontaktovať: https://www.facebook.com/akcnerodiny/about?locale=sk_SK

 

Zdroj: Akčné rodiny: https://www.facebook.com/photo?fbid=302043595956259&set=a.127990976694856&locale=sk_SK