Dňa 14. 12. 2023 od 9:00 hod do 15:00 hod. sa bude konať v priestoroch SOŠ technickej, J. Švermu 1, Zvolen Zážitkový deň príležitostí - Prezentácia stredných škôl z okresov Zvolen a Krupina pre žiakov končiacich ročníkov. Bude tu možnosť využiť individuálne kariérové poradenstvo pre žiakov a informácie pre zákonných zástupcov. Organizátori a zoznam škôl je uvedený v plagáte nižšie.

 

"Lepšie je raz zažiť, ako stokrát počuť. Príďte sa o tom spolu s nami presvedčiť, milí žiaci, rodičia, učitelia. Už teraz sa tešíme na to, čo všetko si pre nás stredné školy pripravia i na všetky zvedavé otázky vás, účastníkov. Využijete túto príležitosť?"